64-YAVAŞ YAVAŞ DOLANDIRICILARI TANIMAYA BAŞLIYORDUM

Cuma namazından çıktığım bir gün dükkânımı açıyordum ki, bir anne ve iki kızı görünümündeki üç bayan içeri girmek istediler. Tavırlarından bir kuşku düşmüştü içime. İki kolumu kapıya gerip “Hayır bayanlar. Lütfen girmeyin!” dedim. Onlar girmekte ısrar edip bir şeyler bakacaklarını, alıcı olduklarım söylediler ama içim razı gelmiyordu girmelerine. Belki güçlü bir önseziydi bu ve duyarlı ruhumun doğacak tehlikeye çaldığı bir alârmdı. Bu yüzden “Asla olmaz” dedim. Daha da diretirlerse polis çağırmakla tehdit ettim onları.

İçeriye giremeyeceklerini anlayınca bir müddet sonra çekip gittiler. Rahat bir nefes aldım. Çünkü onlar öylesine profesyonelleşmişler ki ne kadar uyanık olursan onlar muhakkak bir şeyler götürürler.